Co je to PRA?
První místo v řadě dědičných chorob oka zastává zcela jednoznačně onemocnění sítnice,
označované jako Progresivní retinální atrofie (PRA).

Jedná se o postupné odumírání specielních buněk, vystýlajících oční kouli a odpovědných za příjem světelných paprsků.

Tomuto onemocnění je v západních zemích věnována značná pozornost. Zjednodušeně řečeno, existují dvě základní formy tohoto onemocnění - generalizovaná a centrální, lišící se nejen klinickým nálezem, ale i formou dědičnosti.

Generalizovaná forma se projevuje atrofií v periferních částech sítnice, středová část je nezměněna.

Centrální forma se při onemocnění psa projevuje postižením středové části sítnice.

První klinické příznaky progresivní retinální atrofie jsou majitelem pozorovány za šera a v době snížené viditelnosti.
Pes se hůře orientuje, naráží do překážek, zornice psa je široce rozevřená i při přímém dopadu světla do oka psa (výrazné při fotografování - psovi "svítí oči"), zhoršuje se i periferní vidění psa.
Poslední fází je zakalení čočky, což ještě více znemožní transparenci světelných paprsků sítnicí
a onemocnění končí ztrátou zraku.

Dědičnost tohoto druhu PRA je autosomálně recesivní, tj. jedinci postižení touto nemocí musí být
v daném znaku recesivně homozygotní.
Jedinci geneticky zdraví jsou dominantně homozygotní, ale největší hrozbou populace jsou heterozygoti, kteří jsou klinicky zdraví přenašeči PRA a nejdou odlišit od dominantních homozygotů.

Proto jedinou cestou je kontrola populace s preferencí klinicky i geneticky zdravých zvířat.

Diagnostika tohoto onemocnění je vázána na specializovaná pracoviště vlastnící fundus kameru,
či elektroretinograf, kterými lze diagnostikovat onemocnění ještě před vlastními klinickými příznaky.
Např. u pudlů největší frekvence klinických projevů je mezi 3.-5. rokem stáří, ale technika je může odhalit už od 9. měsíců.

Terapie PRA neexistuje, pouze přísná selektivní nebo preferenční opatření mohou zkvalitnit populaci plemene. Výskyt je různý podle stáří a plemenné příslušnosti (u kolie a irského setra se projevuje
před 6 měsíci, u knírače, pudla, samojeda a husky ve středním věku stáří).

Co je to KAT - Katarakta (Zákal čočky)?
V souvislosti s PRA se často setkáváme s Kataraktou, tj. zákalem čočky.

Toto onemocnění se patrně dědí recesivně s výskytem v nejrůznějším věku zvířete.
Kromě dědičného původu onemocnění, však lze výskyt katarakty pozorovat i při orgánových onemocněních (diabetes mellitus) a fyziologicky ve vyšším věku jedince.

Chirurgické odstranění je nejspolehlivější terapie katarakt.


Co je to LL (Luxace, Subluxace čočky)?
Lze se také setkat s Luxací či Subluxací čočky vzniklé poškozením závěsného aparátu čočky
s možností hereditárního původu.

..... a další hereditární onemocnění .....
Také na rohovce, spojivce, slzném aparátu, čočce, duhovce i na aparátu zabezpečujícím proudění tekutin v oku se můžeme setkat s celou řadou hereditárních onemocnění.

Prevence výskytu geneticky přenosných onemocnění.
Protože frekvence výskytu geneticky přenosných onemocnění je značná (jen u plemene americký kokršpaněl je popsáno 23 genetických onemocnění očního aparátu), ve většině západních zemí
je jim věnována značná pozornost s úmyslem rychlého a plošného ozdravení chovů, relativně vysoce zamořených těmito onemocněními.

Již od útlého věku jsou štěňata vyšetřována očním specialistou a přísně dokumentován stav jejich očního aparátu.

Ten je pak dokladován při prodeji štěňat, při jejich bonitacích a v neposlední a nejdůležitější řadě
v době zařazení do plemenitby.
Po celou dobu působení psa v plemenitbě je vyšetření periodicky opakováno a dokladováno fotodokumentací.

Také v naší republice je vyšetřeno již několik stovek psů, většinou špičkových jedinců plemen, kde se popisuje zvýšený výskyt PRA (pudl, irský setr, anglický a americký kokršpaněl, retrievři, tibetský teriér
a další tibetská plemena, bobtail, papilon, AKBO, čínský chocholatý pes a j.) a v některých klubech se chovatelé snaží preferovat výběrovým chovem jedince exteriérově, ale i zdravotně na výši.
Nejdále je Tibetan Terrier klub spolu s Bobtail klubem, ve kterých byla zakotvena povinnost vyšetření chovných jedinců a intenzivně spolupracují s institucemi v Evropě sledujícími onemocnění sítnice chromozomálně.

Jediné pracoviště v bývalém východním bloku, vlastnící diagnostické zařízení na vyšetření PRA je -
VETERINÁRNÍ KLINIKA, MVDr. Jiří BERÁNEK, Husova 1747, 530 03 Pardubice, tel., fax: 466 262 914,
GSM: 603 272 796, e-mail: med.prod@tiscali.czail
.
Servis pro chovatele: 2x do měsíce specializovaná ordinace MVDr. Jiřího BERÁNKA v Praze -
VETERINÁRNÍ KLINIKA, Kolmá 12, Praha 9, - pouze na objednávku na tel.: 284 810 471.

Všechna zde vyšetřená zvířata obdrží protokol o vyšetření s celosvětovou platností a fotodokumentaci vyšetřeného očního pozadí předvedeného psa, přičemž kopie a druhý snímek
je zde archivován.

Vlastní vyšetření se skládá z klinického vyšetření završeného prohlídkou očního pozadí kamerou
KOWA - 2 s fotografickým záznamem.
Trvá asi 10 - 20 minut a je prováděno za plného vědomí zvířete.


Informace o dědičných očních onemocněních psů byly převzaty z článku Praktická oftalmologie psa - dědičné choroby, jehož autorem je MVDr. Jiří BERÁNEK.